Promjena imena društva

Od 1.1.2013. godine promijenili smo ime društva u ADRIATIC ZAGREB FACTORING d.o.o.

Na dopunu imena tvrtke odlučili smo se nakon konzultacije sa stručnjacima za marketing, tržišno pozicioniranje i odnose s javnošću, želeći u svakom segmentu zaokružiti uspješnost našega poslovanja. Dosadašnji naziv tvrtke može se svrstati u red klasičnih naziva kakvi se, u različitim inačicama, susreću u nizu djelatnosti na hrvatskom tržištu.

Stari naziv društva (Adriatic Zagreb d.o.o.) ispunjavao je uvjete jasnoće, pamtljivosti i čitljivosti, no smatramo da nije u potpunosti ispunio uvjete prepoznatljivosti, informativnosti, adekvatnosti i asocijativnosti.

Ta činjenica u svakodnevnoj komunikaciji s poslovnom zajednicom, medijima i širom javnošću može dovesti do zabune, odnosno tvrtka svojim nazivom nije diferencirana ni na općem tržištu, ni na tržištu faktoringa. U dosadašnjoj varijanti naziva, prepoznatljivost i diferencijacija donekle su bili riješeni dodatkom nazivu – društvo za faktoring.

Dopuna imena u Adriatic Zagreb Factoring na jasan i jednostavan način ispunjava uvjete prepoznatljivosti, funkcionalnosti, informativnosti, adekvatnosti i asocijativnosti naziva tvrtke. U poslovnoj i svakoj drugoj komunikaciji tvrtke, slijedom novoga naziva, djelatnost i tržišno područje tvrtke otprve su jasni.

S promjenom naziva, logotip postaje komunikacijski i vizualno upečatljiviji i kraći. Time se postiže i dodatna diferencija od tvrtki različitih djelatnosti koje nastupaju na tržištu sa sličnim nazivom koji kombinira ove dvije općepoznate i često korištene riječi.

Vjerujemo da ćemo s promjenom naziva tvrtke postići željene komunikacijske ciljeve.

Predsjednik Uprave