Obavijest klijentima

Vlada Republike Hrvatske je dana 21. srpnja 2022. donijela Odluku o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 85/22) s obzirom da je Vijeće Europske unije 12. srpnja 2022. donijelo Odluku Vijeća (EU) 2022/1211 od 12. srpnja 2022. o usvajanju eura u Hrvatskoj 01. siječnja 2023. kojom je utvrdilo da Republika Hrvatska ispunjava sve potrebne uvjete za uvođenje eura kao službene valute, slijedom čega će Euro postati službena novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj na dan 01. siječnja 2023. Fiksni tečaj konverzije određen je na 7,53450 kuna za jedan euro. Razdoblje dvojnog optjecaja je od 01. siječnja 2023. u 00:00 sati do 14. siječnja 2023. u 24:00 sata.Razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja je razdoblje od 05. rujna 2022. u 00:00 sati, do 31. prosinca 2023. u 24:00 sata.

eurovizualv2

Opća pravila preračunavanja

Preračunavanje se izvršava primjenom punoga brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije te zaokruživanje dobivenog iznosa u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja, pri čemu se dobiveni rezultat zaokružuje na način da: – ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromjenjena. – ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan. Pravila za preračunavanje i zaokruživanje iz ovoga članka i članka 14. ovoga Zakona odnose se i na preračunavanje cijena novčanih iskaza vrijednosti iz ovoga Zakona. Sva preračunavanja za svoje klijente će izvršiti Adriatic Zagreb Factoring d.o.o. uz primjenu fiksnog tečaja konverzije sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Općeniti utjecaj preračunavanja na prava i obveze klijenata iz ugovornih odnosa

U odnosu na postojeće sklopljene ugovore vrijedi načelo neprekidnosti, što znači da se uvođenjem eura kao službene valute ne raskidaju, nego vrijede ugovorne odredbe pojedinog ugovora. Zamjenom valuta ne dolazi do promjena u pogledu ugovornih prava i obaveza niti obilježja pojedinog postojećeg ugovornog odnosa.

Individualna obavijest klijentima nakon preračunavanja

Adriatic Zagreb Factoring d.o.o. će o preračunavanju, najkasnije u roku od 30 dana nakon dana uvođenja eura, svojim klijentima poslati individualnu obavijest s podacima o stanju na individualnom računu i izmjene u uvjetima poslovanja koja će za klijenta nastati kao posljedica provedenog preračunavanja, ako do takvih izmjena dolazi, a sve u skladu s čl. 63. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Adriatic Zagreb Factoring d.o.o. nije potpisnik Etičkog kodeksa za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj s obzirom da ne posluje u izravnom odnosu s potrošačima.

Contact us

Adriatic Zagreb Factoring d.o.o.'s purpose is to satisfy the short term financing needs of its clients by providing them with innovative solutions that fit their individual demands.